Din flyreise bidrar til hjemplasser og arbeidsplasser i hele landet

Sleeve, Font

Flyplasser skaper muligheter for mange mennesker. Avinors 43 flyplasser blir finansiert av deg som flyr og benytter tilbudene på flyplassene, og ikke over statsbudsjettet.

I Norge har et bredt politisk flertall, over tid, vært enige om at Avinor skal finansieres med inntektene selskapet genererer fra egen drift. Avinors inntekter kommer i hovedsak fra to kilder:

  1. Avgiftene flyselskapene betaler for å bruke lufthavnene, og flysikringstjenester.
  2. Pengene du som reisende betaler for flybilletten og legger igjen i taxfree-butikken, andre butikker, restauranter, parkering og tilbringertjenester på flyplassene.

Selskapet er derfor selvfinansiert, og den unike måten vi finansierer alle landets flyplasser på kaller vi Avinormodellen.

Picture of Abraham Foss smiling in Oslo Airport

Abraham Foss, konsernsjef i Avinor, er stolt av at den selvfinansierte virksomheten og inntektsmodellen bidrar til liv i hele landet.

Flyplasser skaper muligheter

Abraham Foss er konsernsjef i Avinor. Selskapets viktige samfunnsoppdrag er gitt av landets myndigheter, og han er dermed ansvarlig for forvaltningen av selskapets inntekter til beste for hele befolkningen.

– Avinormodellen tjener Norge godt. Når de store, lønnsomme flyplassene finansierer driften av de mindre flyplassene i distriktene får hele landet gevinsten av å ha en flyplass i rimelig nærhet. Slik opplever nordmenn, hver eneste dag, at flyplasser bidrar til arbeidsplasser, studieplasser og hjemplasser, forklarer Abraham Foss, konsernsjef i Avinor.

Konsernsjefen peker på at Avinor bruker inntektene fra driften også til investeringer i og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, selv om det gis statlige og kommunale bevilgninger til bygging av to nye flyplasser i henholdsvis Mo i Rana og Bodø. De som benytter flytilbudet er altså de som betaler for mulighetene Avinor representerer, mens i andre deler av samferdselssektoren må alle være med på å betale gjennom bevilgninger over statsbudsjettet.

Det er de som benytter flytilbudet som betaler for flyplassene i Norge.

Ranveig er 88 år, og kom til Røst som kokk i 1954.

Flyplassen gjør det mulig for henne å bli boende. Hun har en øyesykdom som krever jevnlige turer til sykehuset – og det ligger i Bodø. 

Picture of Rannveig From Røst

Binder Norge sammen

Å drive et robust og effektivt luftfartstilbud gjennom den selvfinansierte Avinormodellen, er kjernen i Avinors virksomhet. Selskapet har vært organisert på denne måten i snart 20 år. I disse årene har infrastrukturen stadig blitt utviklet og rustet opp. Ambisjonen er fortsatt å videreutvikle en stabil og sikker luftfart, og gi tilgang til nødvendige samfunnsfunksjoner i hele vårt langstrakte land.

– Det er et viktig prinsipp at alle skal ha tilgang til et godt helsetilbud, uansett hvor de bor. Avinormodellen bidrar blant annet til beredskap og trygghet til hele befolkningen. Dette gjelder spesielt for mindre steder med dårlig vei- og baneforbindelse, som for eksempel Røst med sine knappe 500 innbyggere, forteller Foss.

Koster ikke skattebetalerne en krone

– Å drive en flyplass er kostbart. Selv om et fly med kun én passasjer lander på en av Avinors lufthavner, skal tårntjeneste, brannberedskap, sikkerhetskontroll og andre nødvendige tjenester være fullt operative ved hver avgang og landing. I tillegg skal det drives renhold og vedlikehold gjennom året. Ved enkelte flyplasser blir det dermed store kostnader per passasjer, men dette koster faktisk ikke skattebetalerne noe, forklarer Foss.

Avinormodellen gjør det mulig å drive 43 flyplasser i Norge uten overførsel av offentlige midler. Inntektene kommer hovedsakelig fra de store flyplassene.

Ca. 50 prosent av inntektene kommer fra flyselskapene, som betaler lufthavn- og flysikringsavgifter.

Taxfree-salget utgjør om lag 25 prosent av Avinors samlede inntektsgrunnlag.

Parkering, tilbringertjenester, restaurantdrift og annen virksomhet står for de siste 25 prosentene.

Finansiering av bærekraftige løsninger for fremtiden

Forvaltningen av kritisk infrastruktur i samfunnet må være tuftet på langsiktighet. Avinor jobber aktivt med å kutte klimautslipp i egen drift. Målet er også at Avinor skal være en offensiv tilrettelegger for bærekraftig luftfart på lengre sikt. Inntektene i Avinormodellen vil gjøre det mulig å finansiere investeringene på vei mot fossilfri luftfart innen 2050, som er et felles internasjonalt mål, avslutter Abraham Foss.

I Norge er det mange strekninger som er svært godt egnet for elektrifiserte flyvninger. Hvor den første ruten kommer, blir spennende å følge med på.

Fossil Free avinor aeroplane flying